2024 Güncel Varis Ameliyatsız Varis Tedavisi Yöntemleri

AMELİYATSIZ VARİS TEDAVİLERİ

AMELİYATSIZ VARİS TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Varis özellikle kadınlar arasında oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Sağlık açısından şikâyetlere neden olmasının yanı sıra estetik kaygıya da neden olmaktadır.  Oluşan tüm varisler geliştirilen teknolojiler ve ilaçlar sayesinde ameliyatsız yöntemlerle, iz kalmadan estetik bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Bu yazımızda varis tedavisinde kullanılan ameliyatsız yöntemler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Tedavilerin işlevinin daha net anlaşılabilmesi için varisin ne olduğunun ve neden ortaya çıktığının bilinmesi faydalı olacaktır. Ayrıca varis neden olur sorusunun cevabının bilinmesi hastalık için önlem alınması ve ilerlemesinin engellenmesi için önemlidir.

Varis Muayenesi Nasıl Yapılır? Öğrenmek için tıklayınız.

Varis Nedir?

Varis kirli kanın damarda birikmesinden dolayı damarın yapısal olarak bozulmasıdır. Yani damarda biriken kirli kan damar çeperine baskı yaparak damarın genişlemesine ve kıvrımlı bir hal almasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu yapısal bozulma zaman içerisinde cilt dışından da görünür hale gelmektedir. Damarların cilt dışından belirgin bir hal alması sorunun estetik bir problem olarak algılanmasına neden olmaktadır. Ancak varis estetik bir kusur olmasından önce bir sağlık problemidir. Üstelik tedavi edilmedikçe ilerleme eğiliminde olan ve ileri evrelerde ciddi şikayetlere neden olan bir sağlık sorunudur.

Varis Neden Olur?

  • Genetik Faktörler
  • Uzun süre sabit kalmak (uzun süre oturmak / uzun süre ayakta kalmak)
  • Cinsiyet ( varis problemi kadınlarda daha sık görülmektedir)
  • Gebelik ( her gebelik varis riskini daha çok arttırmaktadır.)
  • Aşırı Kilolu Olmak ( varis riskini en çok arttıran etkenlerden birisi de bireylerin aşırı kilolu olmasıdır.)
  • Sürekli dar kıyafetler ve topuklu ayakkabı kullanılması da varis görülme riskini arttırmaktadır.

Genetik Bir Hastalık Mıdır?

Evet. Varis genetik bir hastalıktır. Ancak bu ailesinde varis olan her bireyde de varis olacağı anlamına gelmemektedir. Ailesinde varis olanlarda risk olmayanlara göre daha fazladır. Yapılan araştırmalar hem anne hem babasında varis olanlarda sorunun görülme riskinin çok daha fazla olduğunu tespit etmiştir. [1]

Uzun Süre Ayakta Durmak Varise Neden Olur Mu?

Evet. Uzun süre ayakta kalmak ve hatta uzun süre oturmak bacaklarda ki kanın kalbe pompalanması zorlaştırır. Bu durumda sürekli tekrar etmesi halinde varis oluşmasına neden olmaktadır.

Gebelikle Birlikte Varis Oluşur mu?

Gebelikte anne vücudunda artış gösteren hormonlar damarın yapısının gevşemesine neden olmaktadır. Bu durum da varis oluşmasına uygun zemin hazırlamaktadır. Ayrıca bebeğin anne karnında büyümesi ile birlikte annenin vücudunda ki kan miktarında da artış görülür. Yani damarlarda normalden daha fazla kan dolaşır ve bu durum damara baskı uygulanmasına neden olmaktadır. Damara uygulanan baskı ve damarın yapısının gevşemesi varis oluşmasına neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalarda gebelik döneminde varis görülme riskinin normal bir zamanda varis görülme riskinden %50 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. [2]

Aşırı Kilolu Olmak Varis Riskini Artırır mı?

Aşırı kilo sağlık açısından pek çok olumsuz duruma ve hastalığa neden olmaktadır. Fazla kilo vücudun normal çalışmasını olumsuz etkilemektedir. Fazla kilonun neden olduğu sağlık sorunlarından birisi de varis yani damar genişlemesi hastalığıdır.

Fazla kilolu bireylerde bacaklara binen yük çok fazladır. Bu durumda bacaklardaki damarların baskıya maruz kalmasına neden olur. Baskıya maruz kalan damarlarda ise zaman içerisinde varis oluşumları meydana gelmektedir.

Varis Nasıl Engellenir?

Başta genetik yatkınlığı olan kişiler olmak üzere tüm bireyler gerekli önlemleri alarak varis oluşma riskini ve oluşan varislerin ilerleme riskini en aza indirebilir. Varisten korunmak için mutlaka hareketli bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Daha sağlıklı bir dolaşım sistemi için en azından düzenli yürüyüş yapılması şarttır. Ek olarak uzun süre sabit durmaktan kaçınılmalıdır. Kilo kontrolü de varisin oluşmasında ve ilerlemesinin engellenmesinde etkilidir. Ayrıca bol sıvı tüketilmesi ve sağlıklı beslenilmesi de hem varis hem de genel vücut sağlığı açısından önemlidir.

Her şeye rağmen varis oluşumları görülebilir. Oluşan varis ve kılcallar ise doğru ameliyatsız yöntemle hiç iz kalmadan dakikalar içerisinde tedavi edilebilir.

Dikkatinizi Çekebilir >> Bacaklarda Sarkma Nedenleri

Ameliyatsız Varis Tedavisi Yöntemleri

Varisin tedavi edilmesi için ya varisli damarın kesi yapılarak vücuttan alınması gerekir ya da bulunduğu yerde müdahale edilerek kapatılması (tedavi edilmesi) gerekir. Sağlıksız bir damarın vücuda faydası değil zararı vardır. Bu nedenle kapatılmasının hiçbir yan etkisi yoktur. Bilakis sorunlu damarın kapatılması ile neden olduğu şikâyetler ve riskler ortadan kaldırılmaktadır.

Ameliyatsız varis tedavileri ile hiçbir kesi yapılmadan büyük boy varisler bile günü birlik olarak tedavi edilebilmektedir. Ameliyatsız varis tedavileri; Lazer, Radyo Frekans, Skleroterapi, Köpük tedavisi, Zamk (Yapıştırma tedavisi) ve Mikroflebektomi yöntemidir.

Lazer

Lazerle ameliyatsız varis tedavisi iki yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan birisi cilt üzerinden uygulanan tedavi, diğeri ise cilt altından uygulanan tedavidir. Cilt altından uygulanan tedaviye Endovenöz Lazer Ablasyonu (Damar İçinden) da denilmektedir.

Cilt Üzerinden Lazer Tedavisi

Cilt üzerinde uygulanan tedavi ile kılcal damarlar tedavi edilmektedir. Bu işlem için Exotherme lazer kullanılmaktadır. Lazer ışının etkisi ile kılcallar kalıcı olarak yok edilebilmektedir. Cihazın yakınlaştırma etkisi ile sorunlu kılcallara direk olarak nokta atışı yapılarak tedavi gerçekleştirilmektedir.

Endovenöz Lazer Ablasyonu

Endovenöz lazer tedavisi yalnızca kalın varislerin tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise damarın lazer kateterinin girebilecek boyutta olması gerekmesidir. Yaklaşık olarak 4 mm den büyük varisli damarların tedavisinde uygulanmaktadır.

Cilde küçük bir delik açılarak lazer kateteri sorunlu damarın içine sokulur. Sorunlu damar baştan sona lazer ışını ile taranmaktadır. Böylece yapısı bozulmuş ve genişlemiş damar kalıcı olarak kapatılmaktadır. Bu sayede hem varisli damarın neden olduğu şikayetler hem de varisin neden olduğu istenmeyen görüntü ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Tedavi sonrasında hastanın bir iki saat dinlenmesi yeterlidir. Sonrasında gündelik hayatına dönebilmektedir. Tedavi sonrasında doktorun önerisine göre varis çorabı kullanımı da gerekli olmaktadır.

Radyofrekans

Radyo frekansla ameliyatsız varis tedavisi de tıpkı lazer tedavisi gibi cilt altından ve cilt üzerinden uygulanabilmektedir.  Tek fark lazer ışını yerine damar radyo frekans cihazının yüksek ısısı ile tahrip edilerek kapatılmaktadır.

Köpük

İlaçla ameliyatsız varis tedavisi iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlar skleroterapi ve köpük tedavisidir. Her iki yöntemde de varisler ameliyatsız bir şekilde kalıcı olarak tedavi edilmektedir.

Skleroterapi

Skleroterapi ile varis tedavisinde sorunlu damarın içerisine ilaç likid yani sıvı halde enjekte edilir. Bu sayede yapısal olarak genişlemiş damarlar kalıcı olarak kapatılmış olur. Skleroterapi ince ve orta boy varislerin tedavisinde tercih edilir. Çok ince iğnelerle kılcal damarların tedavisinde de uygulanabilmektedir.

5-10 dakikalık bir sürede uygulanabilir. Tedavi sonrasında ise hasta hemen gündelik hayatına dönebilir.

İlaçla yapılan bir diğer ameliyatsız varis tedavi yöntemi ise köpük tedavisidir. Uygulama şekli skleroterapi ile aynıdır. Ancak köpük tedavisinde kullanılan ilaç hava ile tepkimeye sokularak köpürtülüp kullanılır. Bu sayede köpük formunda olan ilaç kalın damarlara daha iyi nüfuz etmektedir.

Yapıştırma (Zamk)

Yapıştırma ile varis tedavisi de ilaçla varis tedavisi gibi enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır. Ancak yapıştırma tedavisinde damarın kapanmasını sağlayan ilaç yerine yapıştırıcı madde enjekte edilmektedir. Bu sayede sorunlu damar kalıcı olarak kapatılmaktadır.

Mikroflebektomi

Mikro flebektomi ameliyatsız varis tedavisinde kalın varislerin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. İlaç tedavisinde birkaç seans tedavi gerektiren varisler de mikroflebektomi tedavisi ile tek seansta tedavi tamamlanabilmektedir.

Bunun için ciltten sorunlu damarın başlangıç noktasından küçük bir delik açılır. Açılan bu delikten yapısı bozulan damar tığ benzeri bir yapı ile çıkarılmaktadır.

Açılan delik çok küçük olması sayesinde tedavi sonrasında dikiş atılmaz. Dikiş atılmaması sayesinde tedavi sonrasında iz kalmaz ve hasta aynı gün sosyal hayatına dönebilir.

ameliyatsız varis tedavisi avantajları
ameliyatsız varis tedavisi

Ameliyatsız varis tedavisi günü birlik olarak uygulanabilir. Bu sayede iş gücü ve sosyal hayat kaybı yaşanmaz.

Kesi ve dikiş olmaması sayesinde tedavi sonrasında iz kalmaz.

Hastane yatışı, narkoz gibi prosedürlere gerek duyulmaz. Bu sayede ameliyata göre daha ekonomik tedavilerdir.

Ameliyat yönteminde sadece kalın varisler tedavi edilebilirken, ameliyatsız tedavilerle en ince kılcal damarlar bile iz kalmadan tedavi edilebilmektedir.


REFERANSLAR

  1. Yun, M. J., Kim, Y. K., Kang, D. M., Kim, J. E., Ha, W. C., Jung, K. Y., & Choi, H. W. (2018). A study on prevalence and risk factors for varicose veins in nurses at a university hospital. Safety and health at work9(1), 79-83.
  2. Yun, M. J., Kim, Y. K., Kang, D. M., Kim, J. E., Ha, W. C., Jung, K. Y., & Choi, H. W. (2018). A study on prevalence and risk factors for varicose veins in nurses at a university hospital. Safety and health at work9(1), 79-83.
  3. Marsden, G., Perry, M., Kelley, K., & Davies, A. H. (2013). Diagnosis and management of varicose veins in the legs: summary of NICE guidance. Bmj347.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir